قبل از اختراع تجهیزات ذخیره سازیSAN سازمان ها بیشتر از دستگاه های ذخیره سازی به نامDirect Attached Storage یاDAS استفاده می کردند. همانطور که از نام این دستگاه مشخص استDirect Attached Storage ها مستقیما به سرور متصل می شوند. برخی از سازمان ها امروزه نیز همچنان ازDAS استفاده می کنند ، دلیل استفاده از این دستگاه هزینه پایین و پیاده سازی ساده تر نسبت به تجهیزاتSAN است. به هر حال برای سازمان های بزرگ مزایایی کهSAN Storage ها به کارایی سرورهای سازمان می دهند با هزینه ای که برای آن پرداخت می شود کاملا تناسب دارد.
برخی اوقات پیش می آید که مردم دو کلمه را با هم اشتباه می گیرند ، SAN و NAS که مخفف کلماتNetworked Attached Storage می باشد. مهمترین روش تشخیص این دو واژه در ترکیب کلمات آن است ، SAN یک مجموعه از دستگاه ها می باشد که به خودی خود شبکه ای برای ذخیره سازی اطلاعات ایجاد می کنند در حالیکه NAS ها فقط یک یا چندین هارد دیسک می باشند که با یک سیستم عامل ساده در شبکه قابل دسترس می باشند و هیچگونه پیچیدگی خاصی در آنها وجود ندارد. SAN ها ساختارBlock Level برای ذخیره سازی اطلاعات و سرورها ارائه می دهند در حالیکهNAS ها ساختارFile Level در اختیار کاربران قرار می دهند.